Digital marketing assistant

Je opdrachten

Onder de verantwoordelijkheid van de Digital Marketing Manager staat de Digital Marketing Assistant in voor een goede communicatie en een geslaagde digitale marketing van EXKi op alle digitale media van het merk (sociale netwerken/websites …). Zijn/haar doelstellingen zijn het merk ruimer bekend maken, het merkimago onderbouwen, traffic genereren (op de sociale media en in de restaurants) en klanttevredenheid.

Specifieker:

 • Zij/hij heeft de taak om de interne en externe digitale content aan te maken en te verspreiden op de digitale media (sociale netwerken, website, newsletter, …) in verband met rekrutering, frequentie, klantenbinding, om deze media te animeren en om te interageren met de klanten, onder verantwoordelijkheid van de digital manager, en om al die digitale acties te analyseren en te optimaliseren in samenwerking met zijn/haar manager.
 • Naast het dagelijks community management zal hij/zij het/de toekomstig(e) interne en externe EKXi-ambassadeurprogramma(’s) (Rethink 2.0, Green Card 2.0) aansturen, die opgezet worden in samenwerking met de digital manager, de IT- en de marketingteams van EXKi.
 • Hij/zij bewaakt doorlopend de reputatie van het merk, de acties van de concurrentie en de digitale trends, maakt maandelijks syntheses en doet aanbevelingen.
 • Hij/zij doet het ‘werkgeversmerk’ van EXKi leven en evolueren op de social media, in nauwe samenwerking met het HR-team van EXKi.
 • Algemener voert hij/zij de taken die hem/haar worden toevertrouwd van a tot z uit, onder toezicht van de Digital Marketing Manager.

Tot slot, om vooruit te lopen op de acties in het restaurant en ze te versterken, begeleidt de Digital Marketing Assistant het parcours van de klant vóór, tijdens en na zijn restaurantbezoek, met doelgerichte, efficiënte en relevante digitale communicatie- en marketingacties, die stroken met de positionering van EXKi.

De prestatie- en slaagindicatoren worden gemeten aan de toename van de digitale en de in-store traffic, de klanttevredenheid, de groei in bekendheid en van het imago, het gebruik, de frequentie, de voorkeur en de NPS van het merk bij zijn doelgroepen.

 

Krachtlijn 1: Website, app en mobiele website

De beschrijvingen hierna gelden voor alle devices

 • De website(s) van het merk EXKi in Europa beheren (back en front office).
 • De website dagelijks animeren.
 • Content creëren, samen met het marketing- en communicatieteam.
 • Helpen bij de implementatie van de strategie voor het gebruik en de evolutie van de website.
 • De tools voor de analyse van de prestatie van de website (Google analytics…) beheren.
 • Helpen bij de opzet van acties voor meer zichtbaarheid van de site op het web (SEM, SEO, back-links …).
 • Helpen bij het beheer van de e-commerce, click & collect.
 • Zo nodig, aankloppen bij de andere Support Teams om de al beschikbare content aan te vullen.

Krachtlijn 2: Community management

 • Dagelijks de sociale netwerken van EXKi beheren (bv.: Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, …).
 • Een contentkalender volgen, op basis van de actualiteit van EXKi.
 • Helpen bij de toepassing van de goede werkwijzen van het merk op de netwerken.
 • Antwoorden aan alle klanten die interageren met het merk, op alle rechtstreeks aangestuurde netwerken.
 • Interageren en de goede werkwijzen delen met de digitale correspondenten van het merk (onrechtstreekse netwerken).

Krachtlijn 3: Reputatie en Monitoringtools

 • De via de reportingtools vergaarde informatie analyseren en rapporteren.
 • Helpen met de invoering van een actieplan op basis van de return die deze tools opleveren.
 • De e-reputatie van EXKi op het web beheren (antwoorden aan de klanten, de posts modereren, fotofilters, …).
 • De Digital Marketing Manager en de operationele teams meteen waarschuwen wanneer de situatie het vereist.

Krachtlijn 4: Relatie met de klanten van de digitale media

 • Alle ingestuurde klantberichten ontvangen en snel en efficiënt verwerken.
 • Als het bericht een andere dienst betreft, ervoor zorgen dat het ook naar de betrokken dienst gaat (rechtstreeks of doorgestuurd).
 • Deze berichten rapporteren en opvolgen.
 • Corrigerende acties opzetten op de digitale media, als dit nodig is.

Krachtlijn 5: CRM / tool om de klanten te (her)kennen

 • Helpen bij de invoering van tools om de klant beter te leren kennen en deze info te verzamelen.
 • Transversale voorstellen kunnen doen om de klanten op al deze media te herkennen en te binden (restaurant en website).
 • Helpen bij het beheer van het systeem om de klanten te herkennen en te belonen.
 • Geregelde communicatie aan deze klanten, via een Newsletter volgens de actualiteit van de restaurants.

 

Je persoonlijke kwaliteiten

 • Je volgde een hogere opleiding in marketing en/of communicatie, met digitale marketing als specialisatie.
 • Digital native. Interesse voor de nieuwe technologieën en voor de horecasector.
 • Goed in voorstellen doen, creatief, teamplayer.
 • Verantwoordelijk, goed besef van hoogdringendheid, klant- en resultaatgericht.
 • Nauwgezet en betrouwbaar.
 • Zeer schrijfvaardig.
 • Een eerste ‘digitale’ ervaring is een pluspunt.
 • Moedertaal NL of FR, met een uitstekende beheersing van de tweede taal. Zeer goed niveau in het Engels.

 

Je voordelen

Een aantrekkelijk loonpakket in een aangename werksfeer, waarin ieders ontwikkeling naar waarde wordt geschat.

 

| Stuur uw curriculum vitae en een motivatiebrief naar opo@exki.com |